Εξειδικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Τοπογράφου Μηχανικού.

orthoeikonamew1

ORIZONTIOGRAFIA NEW3

 

Αεροφωτογραφίσεις - Βιντεοσκοπήσεις - Αποτυπώσεις Μνημείων και Τεχνικών Έργων

Δημιουργία Νέφους Σημείου - Φωτογραφικές Αποτυπώσεις - 3D laser Scaning - Ορθοεικόνες -

Ορθοφωτοχάρτες - Κατασκευή 3D model

Υπολογισμοί Χωματισμών - Όγκων - Καταγραφή προόδου εργασιών - Τρισδιάστατη όραση εικόνας -

Παραγωγή όψεων - τομών

Άμεση Δημιουργία Ψηφιακού μοντέλου εδάφους DTM με GSD μέχρι και 0,01m

Υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες σε μορφή *.raw, *.jpeg

UAV Multicopter. Απογείωση - Πτήση - Προσγείωση