Πώς γίνεται η εργασία της Φωτογραμμετρικής Αποτύπωσης.

Μας υποδεικνύετε τον χώρο που θέλετε να αποτυπωθεί με Φωτογραμμετρία.

Εμείς δημιουργούμε τριγωνομετρικό δίκτυο ανάλογο των αναγκών εξαρτημένο από το ΗΕPOS.

Τοποθετούμε φωτοσταθερά σε κατάλληλη διάταξη ανάλογα των απαιτήσεων της κλίμακας αποτύπωσης.

Αποτυπώνουμε τα φωτοσταθερά με GPS και Γεωδαιτικό Σταθμό. (Ακρίβεια +-0,005).

Δημιουργούμε στο Ground Station του UAV σχέδιο πτήσης και το μεταφέρουμε στην κεντρική μονάδα του UAV, ή σχεδιάζουμε την πτήση με τον ελληνικό φωτογραμμετρικό σταθμό VERM ΦΩ.Σ., δίνοντας σαν δεδομένα input το περίγραμμα της περιοχής (μέσω GoogleEarth) το ύψος πτήσης, την εστιακή απόσταση του φακού και το ποσοστό επικάλυψης κατά X και κατά Υ.

Ξεκινά η πτήση του UAV και αεροφωτογραφίζει την περιοχή εργασίας με κατάλληλη επικάλυψη κατά X και κατά Y.

Μετά το πέρας της αεροφωτογράφισης, ελέγχουμε την ποιότητα των αεροφωτογραφιών με επί τόπου εποπτεία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Στη συνέχεια σε επεξεργασία γραφείου δημιουργούμε στερεομοντέλο με ευθυγράμμιση των αεροφωτογραφιών (εσωτερικός και εξωτερικός προσανατολισμός) και σύνθεση αεροφωτογραφιών με δημιουργία νέφους σημείων, με την βοήθεια του φωτογραμμετρικού σταθμού VERM ΦΩ.Σ. και το PIX4D Mapper Pro.

Το νέφος σημείων επεξεργάζεται με το ειδικό πρόγραμμα KUBIT HERITAGE POINTSENCE προκειμένου να κατασκευαστούν τομές κατόψεις και όψεις του μοντέλου.

Τέλος παράγεται η ορθοφωτογραφία κατ’ ευθείαν στο ΕΓΣΑ’87 με ανάλογο GSD.

Παραδίδουμε σε ψηφιακή μορφή *.JPG ή TIFFκαι σε φωτογραφικό χαρτί σε ανάλογη κλίμακα με κάναβο στο ΕΓΣΑ’87.

Στερεοσκοπική εικόνα για παρατήρηση με ειδικά γυαλιά.

3Dμοντέλο σε PDF.

Οι περιορισμοί της μεθόδου είναι: Έντονος άνεμος >4BF και η βροχόπτωση.

Τα ελάχιστα και μέγιστα ύψη πτήσης είναι από 1,00μ έως 1000μ.

Η ανάλυση των αεροφωτογραφιών είναι μέχρι 24,3 Mp.

 

 

Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις